Disclaimer

Disclaimer voor gebiedsfondsstadskanaal.nl

Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon (Kamer van Koophandel: 73689440), hierna te noemen Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon, verleent u hierbij toegang tot gebiedsfondsstadskanaal.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Neem contact op

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.