Aanvraagformulier

Stap 1: Aanvraagformulier downloaden

Aanvraagformulier

Stap 2: Aanvraagformulier invullen

Vul het gedownloade aanvraagformulier in en sluit af met een handtekening. Deze kunt u vervolgens opslaan of uitprinten en opnieuw inscannen.

Stap 3: Documenten aanleveren

Graag de volgende documenten aanleveren: Aanvraagformulier, Projectomschrijving (incl. begroting), Kopieën van de toezeggingen/aanvragen van bijdragen van de overige financiers, Uittreksel Kamer van Koophandel en statuten van de aanvrager, Kopieën van identificatiebewijzen van de bevoegde bestuurders.

U mag het aanvraagformulier met alle vereiste documenten ook opsturen naar het volgende adres:

Secretariaat Gebiedsfonds
De Stuw 11
9771 CA Sauwerd

    Aanvraagformulier*

    Projectomschrijving*

    Kopieën van de toezeggingen/aanvragen van bijdragen van de overige financiers*

    Uittreksel Kamer van Koophandel en statuten van de aanvrager*

    Kopieën van identificatiebewijzen van de bevoegde bestuurders*